Hoạt động giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật ngày 03/06/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề "việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ năm 2015 - 2018 trên địa bàn tỉnh", ngày 30/5, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.


Qua giám sát cho thấy, trên cơ sở Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất lâm nghiệp đã cấp là: 325.808,15 ha/317.000 ha đạt 102,78% (vượt 2,78% so với Kế hoạch số 388 của UBND tỉnh). Trong đó: giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức như: Ban quản lý rừng phòng hộ, quản lý rừng đặc dụng và Công an tỉnh với tổng diện tích đất là 63.760,41 ha (đất rừng phòng hộ 16.537,16 ha, đất rừng đặc dụng 46.585,13 ha, rừng sản xuất 638,12 ha); thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận cho 4.276 cộng đồng, hộ gia đình với diện tích 262.047,74 ha/271.383,94 ha đạt 96,56% và cấp giấy chứng nhận cho 3.937 cộng đồng, hộ gia đình với 5.642 giấy chứng nhận, tổng diện tích 260.720,17 ha. Hiện nay, toàn tỉnh có 445.896,52 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng chưa được giao. Trong đó: đất rừng đặc dụng 40.752,79ha; đất rừng phòng hộ 215.996,81ha và đất rừng sản xuất 189.146,92ha.

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số nội dung: nguyên nhân diện tích đất lâm nghiệp có rừng chưa được giao, lý do chậm tiến độ so với mục tiêu của Kế hoạch 388; số liệu diện tích 3 loại rừng chênh lệch lớn giữa báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp PTNT; diện tích đất lâm nghiệp có rừng biến động lớn; về tổng diện tích đất có rừng chưa giao trên địa bàn tỉnh; diện tích rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ chưa được giao; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đánh giá tác động môi trường đối với các dự án: nuôi bò sinh sản tại Tuần Giáo; chăn nuôi theo hướng công nghệ cao ở huyện Điện Biên; Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở huyện Điện Biên...

 Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng theo Kế hoạch 388/KH-UBND; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và giao những diện tích đất lâm nghiệp có rừng, thống nhất số liệu giữa 2 Sở; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra chuyên ngành và tháo gỡ những bất cập về  giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP; hướng dẫn UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, bản đồ để phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp vào báo cáo kết quả giám sát./.

Mạnh Thắng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tuần Giáo