Hoạt động giám sát  

Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Mường Lay

Cập nhật ngày 02/09/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, sáng ngày 29/8, đoàn giám sát đã làm việc với UBND thị xã Mường Lay về thực hiện chính sách pháp luật đào tạo nghề, tư vấn, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 – 2018.


Theo báo cáo của thị xã giai đoạn 2014 - 2018, số lao động nông thôn trên địa bàn thị xã được hỗ trợ đào tạo nghề theo Đề án 1956 là 1.242 người, đạt 76,2% chỉ tiêu. Trung tâm dạy nghề TX. Mường Lay được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy 6 nghề nông nghiệp, 2 nghề phi nông nghiệp theo khung chương trình đào tạo. Học viên được hỗ trợ về tài liệu, học liệu, vật liệu học nghề; học viên thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách được chi trả kinh phí theo quy định. Kết thúc khóa học, các học viên đều đáp ứng yêu cầu đề ra; biết vận dụng kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống với 82,4% số lao động có việc làm sau học nghề… Tuy nhiên, việc bố trí, tạo việc làm cho lao động sau đào tạo hiệu quả chưa cao, các học viên chủ yếu tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc duy trì việc làm có từ trước khi học nghề.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị Ban chỉ đạo Đề án thị xã Mường Lay làm rõ thêm một số nội dung về công tác tuyên truyền vận động cho người dân tham gia học nghề; nguyên nhân của khó khăn trong việc tuyển sinh; sử dụng kinh phí và hiệu quả sau đào tạo; định hướng lâu dài cho công tác đào tạo nghề theo điều kiện thực tế của thị xã, thành viên đoàn giám sát và đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn như: cách thức tổ chức lớp học đa ngành nghề đào tạo; tuyên truyền thay đổi nhận thức cho người dân về việc đi xuất khẩu lao động và làm tại các khu công nghiệp…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Quảng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Ban chỉ đạo thị xã Mường Lay trong thực hiện Đề án 1956, nhất là đã chủ động trong việc đào tạo các nghề phù hợp với điều kiện thực tế như: Nuôi cá lồng, dịch vụ du lịch, thực hiện chế độ chính sách cho người học đầy đủ; linh hoạt trong việc đào tạo nghề cho lao động tại cơ sở. Đối với những kiến nghị, đề xuất của thị xã, đồng chí Nhữ Văn Quảng tiếp thu, ghi nhận để chuyển tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Tin, ảnh: Quốc Văn

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh