Hoạt động giám sát  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề

Cập nhật ngày 26/09/2018

CTTĐT - Ngày 25/9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công ty Điện lực Điện Biên về việc thực hiện Dự án Phát triển Năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).


Theo báo cáo của Công ty Điện lực Điện Biên, Dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa (cấu phần I và cấu phần II) tại tỉnh Điện Biên được đầu tư bằng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư; Đơn vị quản lý A phần xây lắp: Công ty Điện lực Điện Biên.

Về Cấu phần I, tiểu dự án Thủy điện Nậm Pay (xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo) với tổng mức đầu tư trên 307,8 tỷ đồng; mục tiêu của dự án có nhiệm vụ sản xuất điện hòa với lưới điện quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng điện cho địa phương. Thủy điện có 3 tổ máy phát điện, tổng công suất lắp máy là 7,5MW; đến nay, dự án đạt khoảng 93% khối lượng, dự kiến hoàn thành phát điện vào tháng 12/2018.

Đối với Cấu phần II (phần lưới điện) được triển khai từ năm 2012 đến năm 2017 trên 7 huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2012 – 2014), thực hiện xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn 130 thôn, bản thuộc 46 xã của 8 huyện và thành phố; giai đoạn 2 (từ năm 2013 – 2015), thực hiện xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn 32 thôn, bản thuộc 10 xã của huyện Mường Nhé; giai đoạn 3 (từ năm 2016 – 2017), thực hiện trên địa bàn 20 thôn, bản thuộc 8 xã của huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ. Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn của dự án, tỷ lệ số xã phường có điện toàn tỉnh Điện Biên đạt: 96.92% (Còn 04/130 xã, phường chưa có điện); Số hộ dân được cấp điện 11.500 hộ; Số hộ dân được hưởng lợi từ dự án 15.650 hộ…

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Công ty đã giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của các thành viên đoàn giám sát về tổng mức đầu tư (cấu phần I và cấu phần II); vốn đối ứng; thời gian khởi công và hoàn thành dự án thủy điện Nậm Pay; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, việc bố trí xắp sếp dân cư bị ảnh hưởng của dự án; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế; những khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án; nguyên nhân một số gói thầu xây lắp bị chậm tiến độ, không đáp ứng được kế hoạch; đánh giá hiệu quả của dự án…/.

Mạnh Thắng

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ và Ban quản lý chợ Trung tâm I
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân tại UBND thành phố Điện Biên Phủ
Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Mường Lay
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà