Hoạt động giám sát  

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay

Cập nhật ngày 29/08/2018

CTTĐT - Ngày 28/8, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Quảng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban VHXH làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm dạy nghề và phường Na Lay thị xã Mường Lay về thực hiện chính sách pháp luật đào tạo nghề, tư vấn, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 - 2018.


Theo báo cáo của các đơn vị: các chính sách lớn của Đề án 1956 như: Chính sách với người học, với giáo viên, với cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Trung tâm triển khai nghiêm túc, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Đề án. Trong 5 năm (2014 – 2018), Trung tâm đào tạo được 1.112 lao động; đa số các học viên sau khi học xong đã chủ động đầu tư mở rộng sản xuất, tự tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao năng suất lao động với tỷ lệ có việc làm đạt trên 90%. Tuy nhiên, việc đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, nhu cầu doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện được; ngành nghề đào tạo chưa đa dạng; một số ít người dân chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của học nghề nên không đăng ký dẫn đến việc đào tạo nghề hàng năm không đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề nghị làm rõ thêm các nội dung về số lượng, trình độ, năng lực của giáo viên dạy nghề; việc kết hợp giữa lý thuyết với thực hành trong quá trình đào tạo; nguyên nhân của việc đào tạo thiếu chỉ tiêu; kinh phí thực hiện dự án; chất lượng và hiệu quả sau đào tạo…

Trong chương trình giám sát, đoàn đã tới thăm một số mô hình phát triển kinh tế của học viên sau khi tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề theo Đề án 1956 tại phường Sông Đà, phường Na Lay và xã Lay Nưa, TX. Mường Lay. Tại đây, thành viên đoàn giám sát tìm hiểu thực tế hiệu quả của việc đào tạo nghề theo Đề án 1956; nắm bắt nhu cầu đào tạo nghề của người dân; vấn đề chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm cho người dân…

Quốc Văn

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tuần Giáo
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh