Hoạt động giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Chà

Cập nhật ngày 18/05/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 17/5, Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà và 3 xã: Mường Mươn, Na Sang và Huổi Lèng, huyện Mường Chà.


Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà đã giao 5.470,1 ha diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn 2 xã Mường Tùng và Huổi Lèng, trong đó: xã Mường Tùng: 5.016,36 ha gồm 4 tiểu khu, 34 khoảnh; xã Huổi Lèng: 453,74 ha gồm 2 tiểu khu, 4 khoảnh. Kết quả rà soát và nghiệm thu diện tích rừng sau 2 năm đến nay diện tích rừng tăng 681 ha. Việc theo dõi diễn biến rừng luôn được cập nhật, hàng năm tổ chức nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng rừng, khối lượng rừng tăng thêm; Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện hợp đồng với 7 thôn, bản xã Mường Tùng và 2 cộng đồng thôn, bản và 1 nhóm dân cư xã Huổi Lèng khoán bảo vệ rừng; tổng diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng tăng từ 2.000 ha năm 2016 lên 3.100 ha năm 2017, với tổng số tiền được chi trả gần 2,74 tỷ đồng; việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân kịp thời đã khuyến khích được nhân dân tham gia trồng, bảo vệ và quản lý rừng hiệu quả.

Công tác giao đất, giao rừng tại các xã đã được quan tâm, đạt những kết quả khả quan, cụ thể: xã Na Sang đã giao, cấp 37 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 10/10 bản; xã Mường Mươn đã giao đất lâm nghiệp có rừng đến 11/11 bản với tổng diện tích gần 5.000 ha; xã Huổi Lèng đã giao gần 3.800 ha đất lâm nghiệp có rừng cho 7 cộng đồng dân cư. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng tại các xã còn chậm, kết quả thực hiện chưa đáp ứng được các chỉ tiêu, tiêu chí huyện đã đề ra; chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã hàng năm. Hiện nay, phát triển nhất trên địa bàn các xã có mô hình trồng dứa xã Na Sang, dong riềng và liên kết trồng cây cao su.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị các đơn vị báo cáo và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất lâm nghiệp chưa có rừng, trồng rừng phòng hộ; việc quản lý diện tích đất chưa có rừng; kế hoạch trồng rừng đạt thấp; xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; việc các hộ tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tình hình phát triển cây cánh kiến tại xã Huổi Lèng; việc đào tạo ngành nghề cho người lao động…

Trước đó, Tổ công tác đã đi giám sát thực tế một số mô hình sản xuất tại xã Na Sang, xã Mường Mươn và mô hình nuôi lợn tại thị trấn huyện Mường Chà./.

Mạnh Thắng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mường Nhé
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Nhé
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh
Năm 2018 huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 261 đối tượng người có công
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tuần Giáo
Giám sát Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã Pú Nhung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
HĐND tỉnh giám sát tại xã Na Son và thị trấn Điện Biên Đông
HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại huyện Điện Biên