Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lò Văn Mừng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên:

Tên thường dùng: Lò Văn Mừng

Tên khai sinh: Lò Văn Mủng

Ngày, tháng năm sinh: 19/02/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Ngân sách Nhà nước

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 08/01/1994

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân