Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lò Văn Phương

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lò Văn Phương

Ngày, tháng năm sinh: 24/7/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Ngân hàng

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 19/3/1994

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đại biểu HĐND huyện Điện Biên khóa XIX (nhiệm kỳ 2011-2016)

Nơi ứng cử: Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành