Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Phạm Khắc Quân

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

Họ tên: Phạm Khắc Quân

Ngày, tháng năm sinh: 27/6/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành sư phạm Toán; đại học chuyên ngành Hành chính

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Ban Tổ chức tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 05/12/1990

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy
Đại biểu Bùi Anh Tiến
Đại biểu Lò Văn Tiến
Đại biểu Phạm Đức Toàn