Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lê Hoài Nam

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lê Hoài Nam

Ngày, tháng năm sinh: 02/7/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Luật kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 07/01/2000

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khoá XV, (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn