Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lương Thị Hồng Nhung

Ngày, tháng năm sinh: 28/3/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Trồng trọt

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, ngành Quản lý kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 20/12/2010

Là Đại biểu HĐND tỉnh ĐIện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn