Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Sỹ Quân

Ngày, tháng năm sinh: 18/10/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Vật lý

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 13/01/1998

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy
Đại biểu Bùi Anh Tiến
Đại biểu Lò Văn Tiến