Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lò Thị Minh Phượng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lò Thị Minh Phượng

Ngày, tháng năm sinh: 16/10/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Quê quán: Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, ngành Hiến pháp hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 20/4/1999

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy