Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lò Thị Phượng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lò Thị Phượng

Ngày, tháng năm sinh: 21/12/1996

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Lào

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Không

Chức vụ: Nông dân

Nơi làm việc: Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): Không

Là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy
Đại biểu Bùi Anh Tiến