Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Minh Phú

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Minh Phú

Ngày, tháng năm sinh: 08/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Ngữ Văn; đại học chuyên ngành Luật kinh tế

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 19/02/2001

 đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026); đại biểu HĐND huyện Mường Chà khóa XIX (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Nơi ứng cử: Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng