Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Tẩn Thị Pen

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Tẩn Thị Pen

Ngày, tháng năm sinh:01/6/1997

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành sư phạm Mầm non

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Không

Chức vụ: Nông dân

Nơi làm việc: Thôn II, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng
Đại biểu Lò Thị Phượng
Đại biểu Nguyễn Sỹ Quân
Đại biểu Phạm Khắc Quân
Đại biểu Cà Thị Sẹn
Đại biểu Giàng Páo Sính
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn