Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Giàng Páo Sính

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

Họ tên: Giàng Páo Sính

Ngày, tháng năm sinh: 14/7/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Điều tra tội phạm

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 11/3/1999

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Mùa A Sơn
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy
Đại biểu Bùi Anh Tiến
Đại biểu Lò Văn Tiến
Đại biểu Phạm Đức Toàn
Đại biểu Hà Quang Trung
Đại biểu Chu Xuân Trường