Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Mùa A Sơn

Cập nhật ngày 30/05/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHOÁ XV


Họ tên: Mùa A Sơn

Ngày, tháng năm sinh: 14/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên 

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 18/9/1995

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XI (nhiệm kỳ 1999-2004); khóa XII (nhiệm kỳ 2004-2011); khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Mùa Thanh Sơn
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng
Đại biểu Nguyễn Tiến Thành
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thủy
Đại biểu Bùi Anh Tiến
Đại biểu Lò Văn Tiến
Đại biểu Phạm Đức Toàn
Đại biểu Hà Quang Trung
Đại biểu Chu Xuân Trường
Đại biểu Mùa A Vảng