Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh

Cập nhật ngày 04/12/2020 07:38:17 AM - Lượt xem: 30

HĐND - Chiều 02/12, đồng chí Đỗ Thị Luyến, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan.


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra gồm: Báo cáo, dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo, dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Dự thảo nghị quyết Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021; Dự thảo nghị quyết Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021; Dự thảo nghị quyết Thông qua Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Dự thảo nghị quyết Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Qua xem xét Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành Tòa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh, các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung hạn chế Ban Pháp chế đánh giá trong các báo cáo thẩm tra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí các nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đề nghị Ban Pháp chế bổ sung trong báo cáo thẩm tra Báo cáo, dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên cần nhấn mạnh hơn nội dung đề nghị UBND tỉnh tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo thực hiện diễn tập Khu vực phòng thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng chí yêu cầu các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Luyến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa XIV theo quy định./.

Đỗ Dung

 

 


Tin liên quan
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp
Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017