Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật ngày 06/11/2014


Thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng hoạt động của KVPT; chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để người dân phát triển KT-XH. Các huyện đã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên bổ sung lực lượng cho các đơn vị quân đội thuộc KVPT... Nhờ đó, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc đi vào chiều sâu; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Hiện nay, tỷ lệ dân quân tự vệ của huyện Tủa Chùa chiếm 2% dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng quân nhân tự vệ chiếm 11,2%. Huyện Tuần Giáo, năm 2007 và 2013 đã tổ chức thành công diễn tập KVPT với nội dung đổi mới đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn; tỷ lệ dân quân tự vệ chiếm 1,9% dân số, đảng viên quân nhân tự vệ chiếm trên 25%...

Ban biên tập

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Công an huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
5 năm, Mường Chà đã tuyển dụng gần 90 công chức cấp xã, thị trấn
Mường Lay: Chất lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp cơ sở chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn