Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề

Cập nhật ngày 26/09/2017

CTTĐT - Từ ngày 18-22/9/2017, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ” tại huyện Mường Nhé, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.


Qua giám sát tại các đơn vị, địa phương cho thấy: Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo đủ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện và các Sở… Hàng năm, các đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tại các buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát yêu cầu các đơn vị báo cáo, làm rõ một số nội dung như: Chất lượng biên chế viên chức; công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP; công tác khen, kỷ luật và lưu giữ hồ sơ viên chức…

 

Đồng chí Tẩn MinhLong, Phó trưởng Ban Pháp Chế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Trung

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Pháp chế chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân hạn chế của các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai việc thực hiện pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Kết thúc chương trình giám sát, Ban Pháp chế hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình HĐND tỉnh theo quy định./.

Thu Hiền

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Công an huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
5 năm, Mường Chà đã tuyển dụng gần 90 công chức cấp xã, thị trấn
Mường Lay: Chất lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp cơ sở chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Pồ: Hơn 50% cán bộ chuyên trách chưa có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên
Báo cáo Thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên