Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 03/12/2017

CTTĐT - Ngày 01/12/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Bá Lung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.


Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra nội dung 07 báo cáo và 05 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo của các ngành: Tòa án ND, Viện kiểm sát ND, Cục THADS tỉnh; các Báo cáo về Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Dự thảo Nghị quyết: Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018 và Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên trong Ban và đại biểu đã trao đổi, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ nội dung một số dự thảo Nghị quyết; đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung như: Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân; phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự của địa phương; tập trung chỉ đạo để ổn định đời sống dân cư, tăng cường kiểm soát việc di cư tự do, có biện pháp giải quyết đối với những người dân đã di cư nhằm ổn định đời sống của người dân. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; Giải quyết dứt điểm một số vụ tranh chấp địa giới hành chính. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Pháp chế Phạm Bá Lung đề nghị các cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện các nội dung đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ 7, sắp tới./.

Thu Hiền

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Công an huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
5 năm, Mường Chà đã tuyển dụng gần 90 công chức cấp xã, thị trấn
Mường Lay: Chất lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp cơ sở chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Pồ: Hơn 50% cán bộ chuyên trách chưa có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên