Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật ngày 27/03/2018

CTTĐT - Từ ngày 21-23/3, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Lung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 277/NQ-HĐND, ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 - 2015.


Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác DQTV luôn được quan tâm, coi trọng; cơ quan quân sự đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác DQTV; tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng DQTV đảm bảo số lượng, chất lượng đặc biệt là chất lượng về chính trị, đồng thời tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác rà soát, lựa chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DQTV. Tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kết quả huấn luyện trong giai đoạn thực hiện đề án được nâng lên rõ rệt. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động DQTV đúng nguyên tắc, đúng chức năng nhiệm vụ, đạt chất lượng hiệu quả cao, góp phần tích cực trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho Lực lượng DQTV.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đề án còn có những hạn chế nhất định như: công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện đề án chưa thường xuyên, công tác tham mưu của cơ quan quân sự địa phương, cơ sở đối với cấp ủy đảng, UBND cùng cấp có lúc còn thiếu chủ động; Ban chỉ đạo thực hiện đề án tại các địa phương tuy đã được kiện toàn song việc tham mưu cho UBND cấp huyện còn hạn chế; việc triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự xã tại các địa phương còn chậm. Xây dựng lực lượng DQTV ở một số địa phương tuy đủ về số lượng, tổ chức biên chế nhưng chưa thực quan tâm đến chất lượng của lực lượng DQTV, vẫn còn một số cán bộ là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năng lực còn hạn chế, có địa phương tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV thấp so với mục tiêu của Đề án đề ra...

Kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Phạm Bá Lung đề nghị chính quyền cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng lực DQTV, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự xã; củng cố, xây dựng lực lượng hàng năm đảm bảo chất lượng; tiếp tục quán triệt, tổ chức tuyên truyền Luật DQTV; phối hợp hợp đồng tác chiến, quản lý tốt hơn quân tư trang... góp phần giữ vững ổn định cơ sở trong thời bình và chuẩn bị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCH. Một số kiến nghị đề xuất của các đơn vị, địa phương, Đoàn giám sát tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới./.           

Tin, ảnh: Thu Hiền

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp
Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Công an huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề