Thường trực HĐND tỉnh  

HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Nghị quyết Ban hành các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 09/11/2020 20:22:34 PM - Lượt xem: 26

HĐND - Ngày 8/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV. Tham dự họp có đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, , Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và một số Sở, Ban ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


 

 

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Kinh tế - Ngân sách được phân công thẩm tra các nội dung: Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2020), tỉnh Điện Biên; dự thảo Nghị quyết Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với ý kiến thẩm tra của Ban; trong đó, các đại biểu đã đưa ra ý kiến để thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, làm căn cứ pháp lý để lập, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 2, Điều 10, Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; đồng thời tiếp tục bảo đảm việc phân bổ đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Qua quá trình thảo luận các đại biểu nhất trí cao với phương án 2 về nội dung thực hiện bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh cho ngân sách cá huyện, thị xã, thành phố như UBND tỉnh trình.

Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng chí Nguyễn Văn Hưng đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban và trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh theo quy định./.

Thúy Chinh

 

 


Tin liên quan
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2020
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 07-09/12/2020
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Giàng Thị Hoa tham dự tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý năm 2020
Bản Pa Xa Lào trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2020
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10 xem xét nội dung trình kỳ họp thứ 15 (chuyên đề)
Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tổng kết công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Ảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS
Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
TT HĐND tỉnh: Khai mạc Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021