Thường trực HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật ngày 08/07/2020

HĐND - Ngày 04/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến vào các nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Xem xét Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2019; xem xét báo cáo và dự thảo Nghị quyêt kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV; Điều chỉnh, bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng trống dịch bệnh nên một số hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phải điều chỉnh thời gian thực hiện. 6 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh tổ chức 01 kỳ họp bất thường và chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực và thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chất lượng được nâng lên; kỳ họp thứ 13 (bất thường), UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chuẩn bị và hoàn thành 32 báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã nêu cáo tinh thần dân chủ, trí tuệ, thảo luận tham gia ý kiến; Chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học theo đúng nội dung chương trình, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết. 6 tháng đầu năm HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề tổng hợp gần 50 kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh bằng hình thức họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố đối với 08 giám đốc sở ngành đơn vị về nội dung: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh; “Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo trí trên địa bàn”. Phối hợp với UBND tỉnh xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp với 17 nội dung… Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, cơ bản các đại biểu nhất trí như dự thảo.

Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh; các đại biểu nhất trí: đưa ra khỏi chương trình kỳ họp Đề án phát triển thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời nhất trí bổ sung 03 nội dung trình kỳ họp thứ 14 và phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung, cụ thể: (1) Việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (2) Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (3) Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: Dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 – 2025, tỉnh Điện Biên; Dự án đường giao thông Mường Toong – Nậm Xá, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé; Dự án Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại phiên họp. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí nội dung điều chỉnh, bổ sung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh; giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung tham mưu cho Thường trực HĐND trình HĐND tỉnh theo quy định./.

Tin, ảnh: Lê Hùng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TT HĐND tỉnh: Khai mạc Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát các lĩnh vực liên quan đã được các cơ quan giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại h. Mường Nhé, tx. Mường Lay và Thanh tra tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé sơ kết 05 năm thực hiện việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên
Đài Phát thanh và Truyền hình tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2019
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa thăm, chúc Tết nguyên đán Canh Tý trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên triển khai công tác năm 2020
Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện phương châm: "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả"