Thường trực HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 10 xem xét nội dung trình kỳ họp thứ 15 (chuyên đề)

Cập nhật ngày 25/10/2020

HĐND - Chiều ngày 23/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 xem xét các nội dung: Nội dung, chương trình, thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ công tác khác. Đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Đối với các nội dung chuẩn bị kỳ họp, các đại biểu nhất trí với dự thảo, gồm 4 nội dung: (1) Việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; (2) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; (3) Về việc ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (4) Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí theo đề xuất của Văn phòng HĐND tỉnh, dự kiến ngày 06/11/2020.

Đối với việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: các đại biểu nhất trí với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp; giao Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định; Các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh./.

                                                                            Ngọc Quyên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tổng kết công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Ảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS
Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
TT HĐND tỉnh: Khai mạc Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát các lĩnh vực liên quan đã được các cơ quan giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại h. Mường Nhé, tx. Mường Lay và Thanh tra tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé sơ kết 05 năm thực hiện việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên
Đài Phát thanh và Truyền hình tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2019