Ban Pháp chế  

5 năm, Mường Chà đã tuyển dụng gần 90 công chức cấp xã, thị trấn

Cập nhật ngày 02/04/2015

Đó là số liệu mà huyện Mường Chà đưa ra tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” vào ngày hôm nay (27/3).


Mường Chà có 11 xã, 1 thị trấn, trong đó có 5 xã loại I và 6 xã, 1 thị trấn loại II. Tổng số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện là 109 bản và 14 tổ dân phố. Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là gần 280 người. Về cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã chưa cao, riêng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt chất lượng đã được cải thiện đáng kể do huyện đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị. Về công chức đa số hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn cao.

 

 

 

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 2 được bố trí không quá 20 người, đối với xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người. Nhìn chung, về số lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có tăng lên về số lượng và chất lượng. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được nâng lên, đời sống của cán bộ, công chức cơ sở có bước chuyển biến tích cực hơn so với trước, từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số đã trưởng thành tạo nguồn cho cán bộ cấp huyện.

 Từ năm 2010 đến năm 2015, huyện đã thực hiện tuyển dụng gần 90 công chức cấp xã, thị trấn; đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 40 người, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 90 người, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho hơn 20 người, đào tạo ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc cho gần 120 người. Bên cạnh đó, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ngày càng được quan tâm hơn về chế độ tiền lương và các loại phụ cấp khác; riêng đối với cán bộ chuyên trách chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ được hưởng theo hệ số lương chức vụ đang đảm nhiệm.

Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách” tại xã Na Sang, huyện Mường Chà./.

 

   Văn Hùng - Đài PTTH tỉnh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Mường Lay: Chất lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp cơ sở chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, chuyên môn
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Pồ: Hơn 50% cán bộ chuyên trách chưa có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên
Báo cáo Thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giám sát thực hiện Nghị định 152 của Chính Phủ về khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng
Báo cáo kết quả giám sát Công tác thi hành án hình sự từ năm 2011 - 2013