Ban Pháp chế  

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày 15/09/2021

HĐND - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14/9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” tại Sở Nội vụ.


Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ giải trình, làm rõ một số nội dung như: việc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường; công tác tham mưu tổng kết, đánh giá; việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị; việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng... và đề nghị trong thời gian tới Sở Nội vụ cần tham mưu cho UBND tỉnh có quy định về cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; đưa tiêu chí thực hiện dân chủ cơ sở vào đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lò Thị Bích - Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tổng kết Kế hoạch số 1169/KH-UBND, ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2015 - 2020; ban hành Kế hoạch về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn tiếp theo làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện Kế hoạch về Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Tin, ảnh: Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Hai
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp
Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV