Ban Pháp chế  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Tuần Giáo

Cập nhật ngày 08/09/2021 07:37:13 AM - Lượt xem: 28

HĐND - Ngày 07/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2015-2020” tại huyện Tuần Giáo.


Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, UBND huyện Tuần Giáo đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc tổ chức thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các cơ quan đơn vị đã xây dựng quy chế, quy định; các thôn, bản, đội xây dựng hương ước, quy ước để thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân có nhiều chuyển biến. Dân chủ được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng. Thực hiện dân chủ ở cơ sở được gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toà xã hội, cải cách hành chính. Thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, trọng dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động được nâng cao; góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; tạo sự chuyển biến trong nhận thức về quyền dân chủ. Qua thực hiện dân chủ cơ sở, cán bộ, công chức và Nhân dân đã tích cực tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị trong cơ quan, đơn vị; tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Phát biểu tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao các kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, UBND một số xã đôi khi chưa thường xuyên và chưa đảm bảo nội dung theo quy định. Năng lực hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng một số nơi còn hạn chế. Việc cải tiến, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách công vụ của một số CB, CC, VC ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt hiệu quả cao chưa cao.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Lò Thị Bích, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực về thực hiện dân chủ cơ sở Huyện đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Làm việc với UBND xã Quài Tở, đồng chí đề nghị HĐND, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc thực hiện dân chủ cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã./.

Tin, ảnh: Đỗ Dung

 

 


Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Hai
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp
Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV