Ban Pháp chế  

Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày 10/09/2021

HĐND - Đấy là nội dung các thành viên đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tại buổi làm việc chiều hôm nay ngày 09/9/2021.


Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 33.552 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có 31.776 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 982 Công đoàn cơ sở (trong đó có 932 CĐCS thuộc khu vực hành chính sự nghiệp; 50 CĐCS doanh nghiệp). Liên đoàn Lao động tỉnh đang trực tiếp quản lý chỉ đạo 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 03 Công đoàn ngành, 08 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2015 - 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên công đoàn, đã từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các Nội quy, Quy chế của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế đánh giá cán bộ công chức từng bước đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp kịp thời cập nhật, xây dựng các quy định, hướng dẫn để cụ thể hoá các chính sách, chế độ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện đề án khoán kinh phí quản lý hành chính; thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm khách quan việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, nâng lương, chuyển ngạch công chức, viên chức theo thẩm quyền, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức tham gia sửa đổi, ban hành: Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng bậc lương... Ban Thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị đã hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia ý kiến, tham gia bàn bạc, tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền, tạo động lực, tạo khí thế phấn khởi, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo". Khẳng định rõ vai trò nòng cốt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các phong trào thi đua yêu nước, là nhân tố tích cực, là nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... đồng thời, phải có biện pháp khắc phục, hạn chế tối đa những việc làm mang tính dân chủ hình thức trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lò Thị Bích, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhất trí nội dung giải trình của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đối với các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát. Đồng chí cũng tiếp thu kiến nghị của đơn vị để nghiên cứu, tổng hợp gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Tin, anh: Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Tuần Giáo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Hai
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh
HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 170 ha đất để thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh và các ngành trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thường xuyên 6 tháng đầu năm 2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ký Quy chế phối hợp
Ban Pháp chế Giám sát Việc thực hiện Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ" (KVPT) trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề