Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lỳ Thị Phương Diện

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên:

Tên thường dùng: Lý Thị Phương Diện

Tên khai sinh: Lỳ Thị Phương Diện

Ngày, tháng năm sinh: 17/7/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hà Nhì

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính, tín dụng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Kinh doanh và Quản lý

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Uỷ viên TT HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 01/9/1998

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Mùa Thị Dính
Đại biểu Đinh Bảo Dũng
Đại biểu Giàng Thị Duyên
Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt
Đại biểu Lê Thành Đô
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa