Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Chử Thị Hải

Cập nhật ngày 01/06/2021 17:06:56 PM - Lượt xem: 50

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

Họ tên: Chử Thị Hải

Ngày, tháng năm sinh: 06/6/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán; đại học chuyên ngành Luật

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, ngành Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giảng viên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 10/8/1996

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 

 


Tin liên quan
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến