Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt

Cập nhật ngày 01/06/2021 17:09:37 PM - Lượt xem: 50

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt

Ngày, tháng năm sinh: 13/5/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Huyện ủy huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 19/8/1995

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026); đại biểu HĐND huyện Mường Ảng khóa I (nhiệm kỳ 2004-2011); khóa II (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 


Tin liên quan
Đại biểu Lê Thành Đô
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê