Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Đinh Bảo Dũng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Đinh Bảo Dũng

Ngày, tháng năm sinh: 25/10/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành quản lý kinh tế nông nghiệp

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Cán bộ, công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 26/10/2002

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Giàng Thị Duyên
Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt
Đại biểu Lê Thành Đô
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng