Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Phú Đức

Cập nhật ngày 01/06/2021 17:08:28 PM - Lượt xem: 46

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Phú Đức

Ngày, tháng năm sinh: 16/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh ĐIện Biên 

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 18/02/2005

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

 

 


Tin liên quan
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan