Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Giàng Thị Duyên

Cập nhật ngày 01/06/2021 17:10:10 PM - Lượt xem: 54

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

 

Họ tên: Giàng Thị Duyên

Ngày, tháng năm sinh: 16/6/1993

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Không

Chức vụ: Công chức, Văn phòng Huyện ủy huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Huyện ủy huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): Không

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 

 


Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Tiến Đạt
Đại biểu Lê Thành Đô
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng