Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Giàng Thị Hoa

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Giàng Thị Hoa

Ngày, tháng năm sinh: 06/11/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật; đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Luật học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 14/7/1989

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2004-2011); khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Lê Trọng Khôi
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai