Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lê Thành Đô

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lê Thành Đô

Ngày, tháng năm sinh: 14/02/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế công nghiệp

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Quản lý kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 18/12/1997

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Phú Đức
Đại biểu Lê Thanh Hà
Đại biểu Chử Thị Hải
Đại biểu Lường Thu Hiền
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Lê Trọng Khôi
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê