Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lường Thu Hiền

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

Họ tên: Lường Thu Hiền

Ngày, tháng năm sinh: 03/4/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 03/01/2006

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Giàng Thị Hoa
Đại biểu Lê Khánh Hòa
Đại biểu Hà Cầm Hồng
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Lê Trọng Khôi
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến