Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Hà Cầm Hồng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Hà Cầm Hồng

Ngày, tháng năm sinh: 04/6/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý tài chính nhà nước

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Quản lý kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 03/8/2009

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026); đại biểu HĐND huyện Mường Ảng khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Quang Hưng
Đại biểu Lê Trọng Khôi
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam