Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Quang Hưng

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Quang Hưng

Ngày, tháng năm sinh: 30/9/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, ngành Quản lý kinh tế

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Huyện ủy huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 19/5/2006

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lê Trọng Khôi
Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện