Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Ngôn Ngọc Khuê

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


 

Họ tên: Ngôn Ngọc Khuê

Ngày, tháng năm sinh: 08/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Học hàm, học vị: Không

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Bí thư Thị ủy thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Thị ủy thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 15/02/2000

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Nguyễn Quang Lâm
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen