Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Nguyễn Quang Lâm

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Nguyễn Quang Lâm

Ngày, tháng năm sinh: 05/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Triết học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành Giáo dục chính trị

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 07/9/2009

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Nơi ứng cử: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú