Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Cao Thị Tuyết Lan

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Cao Thị Tuyết Lan

Ngày, tháng năm sinh: 19/7/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, ngành phát triển nông thôn

Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Huyện ủy huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 30/12/2002

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lưu Trọng Lư
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương