Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XV  

Đại biểu Lưu Trọng Lư

Cập nhật ngày 01/06/2021

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XV


Họ tên: Lưu Trọng Lư

Ngày, tháng năm sinh: 07/5/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Chỉ huy tham mưu Binh chủng hợp thành

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, ngành Quân sự

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 24/02/1980

Là đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021); Khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2026)

Nơi ứng cử: Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Lò Thị Luyến
Đại biểu Giàng Thị Mai
Đại biểu Lò Văn Mừng
Đại biểu Lê Hoài Nam
Đại biểu Vùi Văn Nguyện
Đại biểu Lương Thị Hồng Nhung
Đại biểu Tẩn Thị Pen
Đại biểu Nguyễn Minh Phú
Đại biểu Lò Văn Phương
Đại biểu Lò Thị Minh Phượng