Hoạt động giám sát  

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ cần tích cực tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân

Cập nhật ngày 11/05/2020

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, ngày 08/5, đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ giám sát số 1 đã giám sát tại thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường.


Giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố đã tiếp trên 1.600 lượt công dân với trên 1.900 người, gần 1.550 vụ việc. Tiếp công dân của người đứng đầu được 74 lượt với gần 200 người. Nội dung chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng chiếm trên 85%. Tổng số đơn thư khiếu nại đã thụ lý giải quyết 88 đơn, số vụ đã giải quyết là 75/88 vụ, đạt 85,2%; số đơn thư do các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử chuyển đến là 14 đơn, đã giải quyết được 13/14 đơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiếp 92 lượt công dân, trong đó: 88 lượt công dân kiến nghị, phản ánh; 4 lượt công dân khiếu nại, tố cáo. Tổng số đơn thư tiếp nhận 8 đơn (3 đơn tố cáo, 5 đơn khiếu nại do UBND tỉnh giao giải quyết); số đơn đủ điều kiện giải quyết 6 đơn. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 6/6 đơn khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng làm rõ một số vấn đề liên quan. Đồng thời tham gia ý kiến để công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Kết luận tại các buổi làm việc đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: thành phố Điện Biên Phủ là địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm dễ phát sinh đơn thư khiếu kiện; chủ yếu liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các chương trình, dự án lớn của tỉnh và thành phố. Đồng chí ghi nhận những kết quả UBND thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua và đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân; quan tâm xem xét giải quyết những đơn thư còn tồn đọng, dự báo tình hình đơn thư trong thời gian tới có thể phát sinh khi thực hiện các Dự án trên địa bàn; căn cứ các quy định của pháp luật, chủ động thực hiện và tích cực tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm các chính sách liên quan đến đất đai, đến bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các chương trình, dự án; những kiến nghị chính đáng của người dân… Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp trong Báo cáo Kết quả giám sát để chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Đỗ Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Ảng và Tủa Chùa
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Huyện Mường Chà: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho việc đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ
HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Tủa Chùa và huyện Mường Ảng
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mường Nhé
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Công thương
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Điện Biên Phủ và Ban quản lý chợ Trung tâm I