Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

TT HDND huyện Mường Chà: giám sát “việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”

Cập nhật ngày 27/12/2019

HĐND - Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2019; Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công giám sát chuyên đề “việc thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện”.


Qua giám sát thấy: UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bằng việc ban hành các quyết định, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp huyện; chỉ đạo cấp xã thành lập Ban quản lý cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, thực hiện các dự án: duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình (Ngân sách Trung ương) đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể:

Từ năm 2016 đến tháng 10/2019, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện duy tu, bảo dưỡng 11 công trình cơ sở hạ tầng (gồm: 05 công trình thuỷ lợi; 05 công trình nước sinh hoạt; 01 công trình giao thông) với tổng kinh phí 6.624 triệu đồng; hỗ trợ 170Kg giống Ngô lai LVN885; 1.185 cây Bưởi da xanh; 27 con dê sinh sản;  55.940 con cá giống; 546 con trâu, bò giống sinh sản cho 1.332 hộ gia đình nghèo, với tổng kinh phí 22.910 triệu đồng (trong đó người dân góp 8.418 triệu đồng), tổ chức tập huấn và tham quan học tập kinh nghiệm cho 56 hộ nông dân, kinh phí 64,32 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà xưởng, máy móc, thiết bị cho 04 hợp tác xã (03 HTX thu mua dong riềng, 01 HTX thu mua dứa) với tổng kinh phí: 657 triệu đồng; Tổ chức được 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã với 230 lượt người tham gia, kinh phí thực hiện: 277 triệu đồng; Cấp Tivi và đầu thu tín hiệu cho 26 hộ nghèo ở 06 xã gồm: Na Sang, Mường Tùng, Sá Tổng, Huổi Mí, Ma Thì Hồ, Mường Mươn. Hiện có 11/11 xã có đài truyền thanh không dây, đạt tỷ lệ 100%, kinh phí thực hiện 156 triệu đồng. Tổng số nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện là: 22.716 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán: 17.125 triệu đồng, đạt 75%.

Việc thực hiện hỗ trợ từ các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, định mức và hình thức theo quy định và đạt hiệu quả cao. Các dự án hỗ trợ đã phần nào giúp người nông dân có thêm điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, từ đó từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thân cho nhân dân, đặc biệt người dân nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa; góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện, xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chức năng, UBND các xã để khắc phục những tồn tại, nhằm đảm bảo nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả./.

Trần Huyền – HĐND huyện Mường Chà

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV