Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện

Cập nhật ngày 27/12/2019

HĐND - Vừa qua, HĐND huyện Mường Chà đã tổ chức giám sát “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ” từ năm 2016 - 2019 trên địa bàn huyện.


Qua giám sát cho thấy: UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng và phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, thành lập Tổ chỉ đạo và xây dựng qui chế hoạt động của Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn Tổ triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Cơ quan thường trực và các thành viên tổ chỉ đạo đề án đã có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện đề án, điều tra khảo sát dự báo nhu cầu học nghề; tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng, sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

Từ năm 2016 - 2019, Cơ quan Thường trực Tổ chỉ đạo Đề án (phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) đã chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, trường Cao đẳng nghề tỉnh Điện Biên, mở được 24 lớp đào tạo sơ cấp nghề (chủ yếu mở tại các điểm bản), với 782 học viên chủ yếu là người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số (nghề nông nghiệp: 19 lớp = 626 học viên, phi nông nghiệp: 5 lớp = 156 học viên) đạt  31,28% so với mục tiêu của đề án. Đa số học viên sau khi học nghề đã nắm và biết áp dụng những kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào lao động, sản xuất. Số lao động qua đào tạo có việc làm đạt 62,14%. Học viên tham gia học nghề được hỗ trợ tiền ăn với mức 30.000 đồng/người/ngày (năm 2016 - 2017 là 15.000 đồng/người/ngày) với tổng số tiền đã hỗ trợ là: 1.117,8 triệu đồng; không có học viên được hỗ trợ tiền đi lại (do các lớp đào tạo nghề được tổ chức tại bản không cách xa nơi học 15km). Bên cạnh việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND huyện cũng đã quan tâm tổ chức bồi dưỡng tập huấn khoa học kỹ thuật cho 4.374 lượt người đạt 109,35% so với mục tiêu của đề án; cử 378 lượt cán bộ công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng người, đạt 75,6% so với mục tiêu của đề án (trong đó: về lý luận chính trị 68 lượt người; về chuyên môn, nghiệp vụ 310 lượt người). Qua đào tạo trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã dần được nâng lên cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác (hiện nay, cán bộ chuyên trách cấp xã có 97,7% trình độ giáo dục phổ thông từ THCS trở lên; 81,4% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 100% được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 23,5% có trình độ đại học). Cùng với việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND huyện cũng đã triển khai thực hiện chính sách cho vay vốn tạo việc làm cho người lao động. Trong 02 năm (2018 - 30/9/2019): UBND huyện đã phê duyệt giải ngân 83/117 dự án, kinh phí là 4.136/5.567 triệu đồng để giải quyết việc làm cho 146/212 lao động (trong đó lao động nữ là 106 người) bao gồm: Dự án của lao động là 63 dự án, kinh phí là 3.150 triệu đồng; dự án của cơ sở SXKD là 20 dự án, kinh phí là 986 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2019 là 5.188 triệu đồng, trong đó dư nợ trong hạn là 4.968 triệu đồng, dư nợ quá hạn là 220 triệu đồng. Đối tượng được vay vốn, định mức cho vay cơ bản đảm bảo theo đúng quy định.

Anh Lò Văn Sự, bản Na Pheo, xã Na Sang, huyện Mường Chà chăm sóc đàn bò. Ảnh Thu Hằng

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện còn có tồn tại đó là: Công tác tuyên truyền về thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chính sách liên quan đến đào tạo nghề còn hạn chế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chưa đạt mục tiêu của đề án (Mục tiêu đề án tối thiểu 75%), chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với giải quyết việc làm; dạy nghề mới tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực phi nông nghiệp còn ít; Chưa thực hiện việc thống kê, lập hồ sơ điều tra, khảo sát, quản lý, theo dõi số lao động cần đào tạo, số đã qua đào tạo, số chưa có việc làm, số đã có việc làm, số được vay vốn giải quyết việc làm... dẫn đến việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được chưa chính xác so với thực tế; việc kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề của tổ chỉ đạo và thành viên tổ chỉ đạo đề án chưa thường xuyên; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đồng đều. Một số xã còn yếu về công tác xây dựng kế hoạch, công tác tham mưu, lựa chọn cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo nghề hàng năm chưa đạt chỉ tiêu do Ngân sách Trung ương phân bổ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho huyện chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra./.

Trần Huyền – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Một số kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Mường Chà
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018