Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật ngày 09/11/2018

CTTĐT - Sáng 05/11, Thường trực HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND huyện 2 cấp huyện – xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 cấp huyện – xã”.


Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã nhằm giúp các đại biểu được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND và tổ chức, hoạt động của HĐND. Qua đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND để HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của UBMTTQ Việt Nam huyện về tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri giữa Uỷ ban MTTQ với Hội đồng nhân dân các cấp; Tham luận của UBND huyện về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Tham luận của các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã tập trung vào các vấn đề như: Một số hạn chế trong trình tự, thủ tục giám sát của các cơ quan HĐND huyện, giải pháp để khắc phục những hạn chế trong tình hình hiện nay; việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và lời hứa sau chất vấn của UBND và các cơ quan, đơn vị chức năng; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh: Đây là Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động 2 cấp huyện – xã đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Thường trực HĐND huyện tổ chức; việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện – xã là nhiệm vụ quan trọng; đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần tích cực trao đổi, thảo luận, từ thực tiễn hoạt động của mình đánh giá được những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong hoạt động HĐND, từ đó đề ra các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

                                                                                TT. HĐND huyện Nậm Pồ

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc kỳ họp thứ 7
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Thành phố Điện Biên Biên Phủ khai mạc kỳ họp thứ 6
HĐND huyện Nậm Pồ họp kỳ cuối năm 2017
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát chuyên đề
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XIV