Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019

Cập nhật ngày 16/07/2019

HĐND - Ngày 11/7, tại Nhà Văn hóa xã Tà Lèng Thường trực HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, Trưởng ban HĐND các phường, xã trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trần Hữu Năm, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.


Tại hội nghị, Thường trực HĐND các phường, xã đã báo cáo kết quả công tác Quý II, định hướng công tác Quý III/2019. Đồng thời giành thời gian trao đổi, thảo luận về hoạt động của HĐND Thành phố và HĐND các xã, phường.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ tại Hội nghị giao ban, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Hữu Năm nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. HĐND các phường, xã: Tiếp tục nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, vận dụng và triển khai thực hiện tại cơ sở cho phù hợp. Triển khai thực hiện Nghị quyết 629/2019/UBTVQH ngày 30/1/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Phát huy hiệu quả hoạt động, nâng cao trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND nắm bắt những vấn đề bức xúc để thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát. Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát theo chuyên đề hàng năm. Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐNDTP và kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2019 của các phường, xã. Tổ chức tiếp công dân, kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri, của nhân dân ngay từ cơ sở, tại cơ sở./.

Đỗ Quang Khải

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc kỳ họp thứ 7
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Thành phố Điện Biên Biên Phủ khai mạc kỳ họp thứ 6
HĐND huyện Nậm Pồ họp kỳ cuối năm 2017