Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Điện Biên Phủ khóa V đã thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 18/07/2019

HĐND - Trong 2 ngày 16 -17/7/2019, HĐND TP. Điện Biên Phủ khóa V đã khai mạc kỳ họp thứ 10. Đồng chí: Lê Hoài Nam, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tới dự. Các đồng chí: Phạm Khắc Quân, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP; Chử Thị Thủy, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP; Trần Hữu Năm, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐNDTP chủ tọa kỳ họp.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Khắc Quân, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP đề nghị các đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBNDTP; thảo luận thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở kết quả đạt được, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2019. Đề nghị UBNDTP, thủ trưởng các phòng, ban, xác định trách nhiệm, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Báo cáo của UBNDTP trình kỳ họp do đồng chí Nguyễn Đức Đuyện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, UBND đã tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: có 13/16 mục tiêu đạt trên 50% kế hoạch cả năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 125 tỷ đồng đạt gần 45% kế hoạch thành phố giao. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm. Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, giải phóng vỉa hè được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác quân sự, quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường...

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác quản lý đất đai về xây dựng và môi trường còn hạn chế; tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng và thi công ở một số công trình, dự án còn chậm; Năng lực cán bộ ở số ít cơ quan trong việc tham mưu UBND và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế. Một số ít người dân chưa đồng thuận trong việc thực hiện chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND TP về: Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; thu, chi ngân sách Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Báo cáo của các cơ quan Tư pháp: TANDTP, VKSNDTP, Chi cục THADSTP. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV; UBMTTQ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đề xuất của cử tri với HĐND và UBNDTP; chất vấn và trả lời chất vấn.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp đã xem xét thông qua các nghị quyết về: Hiệu chỉnh tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ; Đề án sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Tà Lèng và Thanh Minh. Tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với đồng chí Vũ Tiến Dũng, nguyên Trưởng Công an Thành phố, lý do chuyển công tác. Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với đồng chí Vũ Xuân Dương, Trưởng công an Thành phố và Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Lao động, Thương binh, xã hội.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp thứ 10 HĐNTP Điện Biên Phủ khóa V nhiệm kỳ 2016 -2021 đã thành công tốt đẹp./.

Đỗ Quang Khải

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý II/2019
Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp huyện - xã huyện Nậm Pồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa XIV
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2018
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Lay Nưa
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ: Khai mạc kỳ họp thứ 7
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 5 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Thành phố Điện Biên Biên Phủ khai mạc kỳ họp thứ 6